csn-s

โครงการก่อสร้างบ่อล้างถังและบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ของโรงงานรียูสแอนด์รีไซเคิล

มูลค่าโครงการ 749,000.00 บาท (กำลังดำเนินการ)